Друк

У своїй науковій діяльності протягом останніх років колектив кафедри історії України розробляв дві комплексні наукові теми: у 2006-2010 р. – «Історія Південної України у національному та європейському контексті», а з 2011 р. – «Українське Причорномор’я в історичному та історіографічному контекстах» (керівник В.М.Хмарський). Загалом можна виділити чотири основні напрямки за якими працювали й працюють члени кафедри у новітній період своєї історії:

  1. Соціально-економічна історія Південної України кінця XVIII – початку ХХ ст.;
  2. Суспільно-політичні та культурні процеси у регіоні наприкінці ХІХ – ХХ ст.;
  3. Історія історичної науки на півдні України у ХІХ-ХХ ст.;
  4. Історія Одеського (Новоросійського) університету.

По першому напрямку плідно працюють О.А.Бачинська («Історія та розвиток українського козацтва на півдні України в кінці XVIII –ХІХ ст.»), Т.Г.Гончарук («Соціально-економічний розвиток Південної України (кінець XVIII – 1861 р.)»), Л.В.Новікова («Соціальні і національні групи на півдні України, XVIII-ХХ ст.»), Полторак В.М.(«Історія та розвиток козацтва у Причорномор’ї у ХVІІІ - початку ХХ ст.»).

Другий напрямок представляють Т.С.Вінцковський («Органи управління Центральної Ради на півдні України: історія становлення та місце в системі влади»), Н. М. Діанова («Науково-просвітницька діяльність вищого православного духовенства Південної України»), А.І.Мисечко («Зростання національного руху на Херсонщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»), Е.П.Петровський («Південь України в контексті радянських репресій ХХ століття: історичний, історіографічний та джерелознавчий аспект»).

Плідними є третій та четвертий напрямки, який репрезентують дослідження В.М.Хмарського («Історики Південної України в археографічному та суспільно-політичному вимірі (ХІХ-ХХ)»), Г.С.Левченко («Роль преси у розвитку регіональної історіографії у ХІХ – на початку ХХ ст.»), О.Є.Музичка («Історіографічний процес на півдні України у другій половині ХІХ - 30-х роках ХХ ст.»), Л.В.Новікової («Історичні дослідження півдня України і на півдні України (ХІХ-ХХ ст.)»), О.О.Синявської («Історія освітніх та наукових закладів на півдні України в ХІХ - на початку ХХ ст.»). Окрема увага приділяється історії Одеського (Новоросійського) університету, що особливо важливо з огляду включення ряду викладачів (професор В.М.Хмарський, доценти О.Є.Музичко, Л.В.Новікова, Є.П.Петровський, В.М.Полторак, О.О.Синявська) до проекту написання історії університету.

Особливо слід відзначити вихід першого тому енциклопедичного видання «Одеські історики (початок ХІХ – середина ХХ ст.)» (Одеса, 2009. 478 с.) (голова редакційної ради В.М.Литвин, члени редколегії Т.Г.Гончарук, О.Є.Музичко, В.М.Хмарський). Крім монографій, збірок, брошур викладачі кафедри опублікували понад 350 статей у вітчизняних журналах і збірках, а також іноземних виданнях у Брянську, Відні, Москві, Нью-Йорку, Ольштині, Ополє, Парижі.

Науковці кафедри є членами редколегій низки наукових видань і збірок: «Записки історичного факультету» (О.А.Бачинська, Т.С.Вінцковський, В.М.Хмарський), «Історики Українського Причорномор’я» (О.Є.Музичко, Л.В.Новікова, відповідальний редактор В.М.Хмарський), «Матеріали звітної студентської наукової конференції історичного факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова» (Т.С.Вінцковський, О.А.Бачинська), «Одіссос: актуальні проблеми історії, археології та етнології» (Т.С.Вінцковський, Т.Г.Гончарук, О.О.Синявська, В.М.Хмарський), «Чорноморська минувшина» (відповідальний редактор О.А.Бачинська, Т.С.Вінцковський, відповідальний секретар Т.Г.Гончарук, А.І.Мисечко, Л.В.Новікова, В.М.Полторак), «Лукомор’я» (відповідальний секретар Т.Г.Гончарук) «Наукові вісники» Одеського державного економічного університету та Одеського державного екологічного університету (В.М.Хмарський).

За минулі роки науковий доробок викладачів кафедри пройшов апробацію на різноманітних наукових форумах, міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях (їх нараховується понад 130). Серед зарубіжних форумів відзначимо участь у конференціях з україністики в Іллінойському університеті (Урбана – Шампейн, США, В.М.Хмарський), з болгарістики, організованих Болгарською АН (Болгарія, Софія, О.А.Бачинська), українсько-румунська конференція «Нижньодунайський регіон в XV-ХХ ст.: історичні, етнічні та культурні трансформації (Тульча, Румунія, О.А.Бачинська, Т.С.Вінцковський, Л.В.Новікова), різноманітних російських (Москва, Санкт-Петербург) форумах (О.Є.Музичко).

У науковій роботі кафедри історії України задіяні студенти та аспіранти спеціальності «історія України». Щороку виходять друком біля 30 публікацій у фахових виданнях. Студенти та аспіранти беруть активну участь в міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях, у тому числі: Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології» (м. Одеса, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 рр.), Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Дні науки історичного факультету» (м. Київ, 2011,2012, 2013 рр.), Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (м. Дніпропетровськ, 2012, м. Сімферополь 2013 рр.), Міжнародній науково-практичній конференції «Південь України у вітчизняній історії» (м. Одеса, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії ХХI століття» (м. Одеса, 2013 р.), Міжнародній науковій конференції «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри» (м. Одеса, 2011, 2012, 2013 рр.), Міжнародній науково-практичній конференції «Історія сучасний стан та перспективи дослідження» (м. Львів, 2012 р.), Міжнародній конференції молодих вчених «Каразінські читання» (історичні науки) (Харків, 2012, 2013 р.).

Активністю відзначається і участь студентів спеціалізації у різноманітних олімпіадах і наукових конкурсах з історії. У 2008 році студент Є.Джумига став стипендіатом молодіжної програми фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA". ¬У 2013 році магістрантка О.Феденко здобула друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з історії України в Миколаєві та перемогла в програмі Erasmus Mundus (BMU-MID образовательная программа ЕС) по навчанню в Universita' IUAV di Venezia (Італія, Венеція).

Міжнародна діяльність кафедри представлена зв’язками з науковцями Польщі, Румунії, Туреччини, Німеччини та інших країн, здобуттям ґрантів Канадського інституту українських студій, МФ «Відродження».

Серед зарубіжних форумів останніх років відзначимо участь у конференціях з україністики в Іллінойському університеті (Урбана – Шампейн, США), з болгарістики, організованих Болгарською АН (Болгарія, Софія), українсько-румунська конференція «Нижньодунайський регіон в XV-ХХ ст.: історичні, етнічні та культурні трансформації (Тульча, Румунія), різноманітних російських (Москва, Санкт-Петербург) форумах та інших.

У вересні 2012 року кафедра була організатором міжнародної конференції «Польща, Україна та інші Причорноморські країни у воєнно-політичних конфліктах» за участі Pracownia Historii Wojskowosci Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne o. Opole, Instytut Bezpieczenstwa Stosunkow Miedzynarodowych DSW we Wroclawiu. Аспірантка Асанова У.К. взяла участь в Х Всесвітньому тюркському конгресі «XX Yy’in 20’li Yillarinda «CagdasMuzecilik» KonseptininHayataGecirilmesi» (Симферополь, вересень 2012 р.). Доцент Вінцковський Т.С. увійшов до складу закордонного і внесеного у міжнародну наукометричну базу наукового періодичного видання «Danubius» (Galati), а доцент Полторак В.М. взяв участь у роботі форуму представників внз та неурядових організацій придунайських країн з доповіддю про перспективи створення Дунайської університетської мережі (Сербія, Белград, лютий 2012).

У травні 2013 році яскравою сторінкою у міжнародній діяльності кафедри стала участь представників кафедри (завідувач В.М.Хмарський та студентка С.Захарія) у міжнародному проекті: історичний семінар «Репрезентація і функціонування історії в Україні та Німеччині» за проблемою «Пам'ять і пам'ятникова культура в демократичному суспільстві» (Німеччина, Гамбург, Гамбурзький університет). Викладачі кафедри взяли активну участь в організації та проведенні відповідного семінару для німецьких істориків на базі історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова у вересні 2013 р.

Результатом роботи над темами та індивідуальних пошуків викладачів кафедри історії України стали сотні публікацій, серед яких десятки монографій, брошур, упорядкованих збірок.

Монографії: Колективні монографії та наукові збірки: