У своїй науковій діяльності протягом останніх років колектив кафедри історії України розробляв дві комплексні наукові теми: у 2006-2010 р. – «Історія Південної України у національному та європейському контексті», а з 2011 р. – «Українське Причорномор’я в історичному та історіографічному контекстах» (керівник В.М.Хмарський). Загалом можна виділити чотири основні напрямки за якими працювали й працюють члени кафедри у новітній період своєї історії:

 1. Соціально-економічна історія Південної України кінця XVIII – початку ХХ ст.;
 2. Суспільно-політичні та культурні процеси у регіоні наприкінці ХІХ – ХХ ст.;
 3. Історія історичної науки на півдні України у ХІХ-ХХ ст.;
 4. Історія Одеського (Новоросійського) університету.

По першому напрямку плідно працюють О.А.Бачинська («Історія та розвиток українського козацтва на півдні України в кінці XVIII –ХІХ ст.»), Т.Г.Гончарук («Соціально-економічний розвиток Південної України (кінець XVIII – 1861 р.)»), Л.В.Новікова («Соціальні і національні групи на півдні України, XVIII-ХХ ст.»), Полторак В.М.(«Історія та розвиток козацтва у Причорномор’ї у ХVІІІ - початку ХХ ст.»).

Другий напрямок представляють Т.С.Вінцковський («Органи управління Центральної Ради на півдні України: історія становлення та місце в системі влади»), Н. М. Діанова («Науково-просвітницька діяльність вищого православного духовенства Південної України»), А.І.Мисечко («Зростання національного руху на Херсонщині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.»), Е.П.Петровський («Південь України в контексті радянських репресій ХХ століття: історичний, історіографічний та джерелознавчий аспект»).

Плідними є третій та четвертий напрямки, який репрезентують дослідження В.М.Хмарського («Історики Південної України в археографічному та суспільно-політичному вимірі (ХІХ-ХХ)»), Г.С.Левченко («Роль преси у розвитку регіональної історіографії у ХІХ – на початку ХХ ст.»), О.Є.Музичка («Історіографічний процес на півдні України у другій половині ХІХ - 30-х роках ХХ ст.»), Л.В.Новікової («Історичні дослідження півдня України і на півдні України (ХІХ-ХХ ст.)»), О.О.Синявської («Історія освітніх та наукових закладів на півдні України в ХІХ - на початку ХХ ст.»). Окрема увага приділяється історії Одеського (Новоросійського) університету, що особливо важливо з огляду включення ряду викладачів (професор В.М.Хмарський, доценти О.Є.Музичко, Л.В.Новікова, Є.П.Петровський, В.М.Полторак, О.О.Синявська) до проекту написання історії університету.

Особливо слід відзначити вихід першого тому енциклопедичного видання «Одеські історики (початок ХІХ – середина ХХ ст.)» (Одеса, 2009. 478 с.) (голова редакційної ради В.М.Литвин, члени редколегії Т.Г.Гончарук, О.Є.Музичко, В.М.Хмарський). Крім монографій, збірок, брошур викладачі кафедри опублікували понад 350 статей у вітчизняних журналах і збірках, а також іноземних виданнях у Брянську, Відні, Москві, Нью-Йорку, Ольштині, Ополє, Парижі.

Науковці кафедри є членами редколегій низки наукових видань і збірок: «Записки історичного факультету» (О.А.Бачинська, Т.С.Вінцковський, В.М.Хмарський), «Історики Українського Причорномор’я» (О.Є.Музичко, Л.В.Новікова, відповідальний редактор В.М.Хмарський), «Матеріали звітної студентської наукової конференції історичного факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова» (Т.С.Вінцковський, О.А.Бачинська), «Одіссос: актуальні проблеми історії, археології та етнології» (Т.С.Вінцковський, Т.Г.Гончарук, О.О.Синявська, В.М.Хмарський), «Чорноморська минувшина» (відповідальний редактор О.А.Бачинська, Т.С.Вінцковський, відповідальний секретар Т.Г.Гончарук, А.І.Мисечко, Л.В.Новікова, В.М.Полторак), «Лукомор’я» (відповідальний секретар Т.Г.Гончарук) «Наукові вісники» Одеського державного економічного університету та Одеського державного екологічного університету (В.М.Хмарський).

За минулі роки науковий доробок викладачів кафедри пройшов апробацію на різноманітних наукових форумах, міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях (їх нараховується понад 130). Серед зарубіжних форумів відзначимо участь у конференціях з україністики в Іллінойському університеті (Урбана – Шампейн, США, В.М.Хмарський), з болгарістики, організованих Болгарською АН (Болгарія, Софія, О.А.Бачинська), українсько-румунська конференція «Нижньодунайський регіон в XV-ХХ ст.: історичні, етнічні та культурні трансформації (Тульча, Румунія, О.А.Бачинська, Т.С.Вінцковський, Л.В.Новікова), різноманітних російських (Москва, Санкт-Петербург) форумах (О.Є.Музичко).

У науковій роботі кафедри історії України задіяні студенти та аспіранти спеціальності «історія України». Щороку виходять друком біля 30 публікацій у фахових виданнях. Студенти та аспіранти беруть активну участь в міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференціях, у тому числі: Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології» (м. Одеса, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 рр.), Всеукраїнській науковій конференції молодих вчених історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка «Дні науки історичного факультету» (м. Київ, 2011,2012, 2013 рр.), Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю «Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні» (м. Дніпропетровськ, 2012, м. Сімферополь 2013 рр.), Міжнародній науково-практичній конференції «Південь України у вітчизняній історії» (м. Одеса, 2013 р.), Міжнародній науково-практичній конференції «Особа в тоталітарному суспільстві: рефлексії ХХI століття» (м. Одеса, 2013 р.), Міжнародній науковій конференції «Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри» (м. Одеса, 2011, 2012, 2013 рр.), Міжнародній науково-практичній конференції «Історія сучасний стан та перспективи дослідження» (м. Львів, 2012 р.), Міжнародній конференції молодих вчених «Каразінські читання» (історичні науки) (Харків, 2012, 2013 р.).

Активністю відзначається і участь студентів спеціалізації у різноманітних олімпіадах і наукових конкурсах з історії. У 2008 році студент Є.Джумига став стипендіатом молодіжної програми фонду Віктора Пінчука "Завтра.UA". ¬У 2013 році магістрантка О.Феденко здобула друге місце на Всеукраїнській олімпіаді з історії України в Миколаєві та перемогла в програмі Erasmus Mundus (BMU-MID образовательная программа ЕС) по навчанню в Universita' IUAV di Venezia (Італія, Венеція).

Міжнародна діяльність кафедри представлена зв’язками з науковцями Польщі, Румунії, Туреччини, Німеччини та інших країн, здобуттям ґрантів Канадського інституту українських студій, МФ «Відродження».

Серед зарубіжних форумів останніх років відзначимо участь у конференціях з україністики в Іллінойському університеті (Урбана – Шампейн, США), з болгарістики, організованих Болгарською АН (Болгарія, Софія), українсько-румунська конференція «Нижньодунайський регіон в XV-ХХ ст.: історичні, етнічні та культурні трансформації (Тульча, Румунія), різноманітних російських (Москва, Санкт-Петербург) форумах та інших.

У вересні 2012 року кафедра була організатором міжнародної конференції «Польща, Україна та інші Причорноморські країни у воєнно-політичних конфліктах» за участі Pracownia Historii Wojskowosci Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Polskie Towarzystwo Historyczne o. Opole, Instytut Bezpieczenstwa Stosunkow Miedzynarodowych DSW we Wroclawiu. Аспірантка Асанова У.К. взяла участь в Х Всесвітньому тюркському конгресі «XX Yy’in 20’li Yillarinda «CagdasMuzecilik» KonseptininHayataGecirilmesi» (Симферополь, вересень 2012 р.). Доцент Вінцковський Т.С. увійшов до складу закордонного і внесеного у міжнародну наукометричну базу наукового періодичного видання «Danubius» (Galati), а доцент Полторак В.М. взяв участь у роботі форуму представників внз та неурядових організацій придунайських країн з доповіддю про перспективи створення Дунайської університетської мережі (Сербія, Белград, лютий 2012).

У травні 2013 році яскравою сторінкою у міжнародній діяльності кафедри стала участь представників кафедри (завідувач В.М.Хмарський та студентка С.Захарія) у міжнародному проекті: історичний семінар «Репрезентація і функціонування історії в Україні та Німеччині» за проблемою «Пам'ять і пам'ятникова культура в демократичному суспільстві» (Німеччина, Гамбург, Гамбурзький університет). Викладачі кафедри взяли активну участь в організації та проведенні відповідного семінару для німецьких істориків на базі історичного факультету ОНУ імені І.І.Мечникова у вересні 2013 р.

Результатом роботи над темами та індивідуальних пошуків викладачів кафедри історії України стали сотні публікацій, серед яких десятки монографій, брошур, упорядкованих збірок.

Монографії:
 • Бачинський А.Д. Січ Задунайська. 1775-1828. Історико-документальний нарис. – Одеса: Гермес, 1994. – 124 с.
 • Бачинський А.Д. Буджацька заграва. Придунайські землі України в роки Великої Вітчизняної війни. – Одеса: Маяк, 1995. – 60 с.
 • Гончарук Т.Г. История Хаджибея (Одессы). 1415 – 1795 гг. Популярныйочерк. – Одеса: Астропринт, 1997. – 88 с.
 • Хмарський В.М. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковский / Записки історичного факультету. Вип. 6 / Гол. ред. Станко В.Н. – Одеса, 1998. – 319 с.
 • Гончарук Т.Г., Гуцалюк С.Б. Українське козацтво і Хаджибей (Одеса) середина XVI ст. – 1794 рік. – Одеса, 1998. – 66 с.
 • Бачинська О.А. Дунайське козацьке військо. 1828 – 1868 рр. (До 170-річчя заснування). – Одеса: Астропринт, 1998. – 232 с.
 • Гончарук Т.Г. З історії вивчення української економіки першої половини ХІХ ст. (Історіографічні нариси). – Одеса: Астропринт, 1999. – 152 с.
 • Вінцковський Т.С. Місцеві органи влади і управління Центральної Ради в Херсонській губернії (березень 1917 – квітень 1918 рр.). – Дрогобич, 2002. – 167с.
 • Бачинська О.А. Українське населення придунайських земель XVIIІ – початок ХХ ст. (Заселення і економічне освоєння): Монографія. – Одеса: Астропринт, 2002. – 328 с.
 • Гончарук Т.Г. Григорій Потьомкін – гетьман українського козацтва: Науково-популярний нарис. – Одеса: Астропринт, 2002. – 144 с.
 • Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2002. – 400 с.
 • Синявська О.О. Історик Олексій Іванович Маркевич: життя та діяльність: Монографія. – Одеса: Астропринт, 2003. – 116 с.
 • Гончарук Т.Г. Одеське порто-франко 1819 – 1859рр.: історія. – Одеса, 2005.
 • Музичко О. Історик Федір Леонтович (1833-1910): життя та наукова діяльність. – Одеса: Астропринт, 2005.
 • Музичко О.Є. Федір Іванович Леонтович (1833-1910). Бібліографічний покажчик. Одеса, 2005. – 149 с.
 • Сурай Ю.І.Преса в Україні у боротьбі політичних сил за армію і флот (1917 р.): Монографія. – Одеса: Астропринт, 2005. – 143 с.
 • Гончарук Т.Г. Транзит західноєвропейських товарів через Наддніпрянську Україну першої половини ХІХ ст. – Одеса: Астропринт, 2008. – 280с.
 • Бачинська О. Козацтво в “післякозацьку добу” українського історії (кінець XVІІІ – ХІХ ст.) /Олена Бачинська. – Одеса: Астропринт, 2009. – 256 с.+ 80 іл.
 • Вінцковський Т.С., Джумига Є., Мисечко А.І. Українські мілітарні формування в Одесі у добу Центральної Ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). – Одеса, 2010. – 153 с.
 • Діанова Н. М. Формування етно-конфесійної структури населення міст Південної України (кінець XVIIІ – перша половина ХІХ ст.): [монографія] / Н. М. Діанова. – Одеса: Астропринт, 2010. – 176 с.
 • Гончарук Т.Г. Кошовий отаман Петро Калнишевський та Хаджибей (Одеса). – Одеса: Фенікс, 2011. –192 с.
 • Музичко О.Є. Засновник Одеського інституту народного господарства професор Олексій Якович Шпаков (1868 – 1927): біографічний нарис. – Одеса, 2011. – 224 с.
 • Чорноморська хвиля Української революції: провідники національного руху в Одесі у 1917-1920 рр.: Монографія / Вінцковський Т.С., Музичко О.Є., Хмарський В.М. та ін. – Одеса: ТЕС, 2011. – 586 с.
 • Новікова Л.В. «Історіограф» Південної України А. Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності. - Одеса: «Одеський національний університет», 2012. – 464 с.
 • Бачинська О. Османські фортеці Буджака на межі ХVІІІ – ХІХ ст.: залоги й їхній склад. Вucak vilayetinde Osmanl? kaleleri: garnizonlar?n yap?s? ve isleyisi (XVIІI. Yuzy?l sonu – XIX. Yuzy?l baslar?). – Одеса: Астропринт, 2013. – 168 с.
 • Гончарук Т. Демян Многогрішний. – Харків: Фоліо, 2012. – 119 с.
 • Вінцковський Т. Формування і діяльність органів влади Центральної Ради на півдні України. – Суми: ТОВ «Друк. дім «Папірус»»,2012. – 384 с.
 • Діанова Н. М. Внесок вищого православного духовенства Південної України у розвиток історичної науки і освіти (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). – Одеса: Фенікс, 2012. – 319 с.
 • Вінцковський Т. С., Музичко О. Є. Іван Митрофанович Луценко (1863 – 1919): український націєтворець. – Київ: Гамазин, 2013. – 352 с.
Колективні монографії та наукові збірки:
 • Історія Хаджибея (Одеси) 1415 – 1795 рр. в документах / За ред. Т.Г. Гончарука. – Одеса: Астропринт, 2000. – 372 с.
 • Історія Одеського університету / Гол. ред. А.В. Сминтина. – О.: Астропринт, 2000. – 558 с. (Бачинський А.Д., Ващенко В.П., Першина З.В., Хмарский В.М., Щетников В.П. та ін.)
 • Козацтво на Півдні України. Кінець ХVІІІ - ХІХ століття / Автори-упоряд.: О.А.Бачинська, Л.М. Маленко, О.А. Прігарін, Р.І. Шиян. - Одеса: Друк, 2000. - 282 с.
 • Історія Одеси / Під ред. В.Н. Станко – Одеса: Друк, 2002. – 558 с. (Ващенко В.П., Першина З.В., Хмарский В.М., Щетников В.П. та ін.)
 • Щетников В.П. Подвиг Одессы. К 60-летию освобождения Одессы от фашистських захватчиков. – Одеса: КП ОГТ, 2004. – 232 с.
 • Василь Терентійович Галяс (біографічні матеріали до 85-річчя з дня народження) / Упоряд. В.М.Хмарський. – Одеса: Гермес, 2006. – 84 с.
 • Бачинська О. Козацтво в системах Російської і Турецької імперій // Історія українського козацтва: Нариси: У 2 т./ Ред. кол.: В.А.Смолій (відп. ред.) та ін. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2007.–Т.2.–С.303?362.
 • Одеса козацька. Наукові нариси. – Одеса: Фенікс, 2008. (Бачинська О.А., Гончарук Т.Г., Мисечко А.І., Новикова Л.В. у співавторстві)
 • Анатолій Діомидович Бачинський (1933-1995). До 75-річчя від дня народження (біографічні матеріали) / Відп. редактор випуску В.М.Хмарський. Упорядники: Бачинська О.А., Левченко Г.С., Новикова Л.В., Хмарський В.М. – Одеса: Сміл, 2008. – 215 с.
 • Голодний хліб. Голод 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 років в контексті історії репресій. Овідіопольський район / Автори-укладачі С. С. Аргатюк, Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: СМИЛ, 2008. – 400 с., 80 с. іл.
 • Одеські історики (початок ХІХ – середина ХХ ст.). – Одеса, 2009. – 478 с. (голова редакційної ради В.М.Литвин, члени редколегії Т.Г.Гончарук, О.Є.Музичко, В.М.Хмарський).
 • Одеському національному університету імені І.І.Мечникова – 145: Лібрето напередодні славетного ювілею: [науково-популярний нарис] / О.Б.Дьомін, В.М.Хмарський. – Одеса: Астропринт, 2010. – 48 с.
 • Реабілітовані історією. Одеська область: Книга перша / Упорядники Л. В. Ковальчук, Е. П. Петровський. – Одеса: АТ «ПЛАСКЕ», 2010. – 800 с., вкл. 64 с.
 • Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ століття. Історичні нариси / НАН України. Інститут історії України. – К.: НВП “Видавництво “Наукова думка, НАН України“, 2010. – Кн. 1. – 735 с. // Розділ 3. Підрозділ. Окупаційний режим в губернаторстві “Трансністрія“. – С. 413-446. (Т.Вінцковський, В.Щетніков у співавторстві з Г. Кязимовою, М. Михайлуцою).
 • Розвиток православ’я на півдні України кінець ХVІІІ – початок ХХ ст. (на матеріалах Херсонської губернії та Південної Бессарабії): бібліографічний покажчик / ОНУ імені І. І. Мечникова; автор.-упоряд.: В. В. Самодурова, Н. М. Діанова, В. С. Кочмар; наук. ред. та автор вступ. ст. Н. М. Діанова; відп. ред. М. О. Подрезова. – Одеса: Астропринт, 2010. – 440 с.
 • Стрижевський А.І. Світлої пам’яті Івана Митрофановича Луценка [републікація спогадів 1922 року] / Упорядник, автор передмови, вcтупних статей та коментарів Олександр Музичко. – Одеса, 2011. – 100 с.
 • Історичні традиції добросусідства Одещини / Одеська обласна організація ВГО «Комітет виборців України». – Упоряд.: І. В. Бринош, Е. П. Петровський. – Одеса, 2011. – 280 с., іл.
 • Історичний факультет. 2005-2010. – Одеса, 2011. – 29 с.
 • Євген Чикаленко в процесі українського націотворення. Збірник наукових праць. – Одеса: СПД Бровкін О.В., 2012. – 180 с.
 • Історик Євген Миколайович Щепкін (1860-1920): постать в контексті доби. Матеріали міжнар. наук. конференції «IV Історіографічні читання», присвячені 150-й річниці з дня народження професора Є.М.Щепкіна. Відп. ред. В.М.Хмарський, наук. ред. Т.М.Попова. – Одеса: ТЕС, 2012. – 210 с.