Навчався на історичному факульеті Одеського державного університету імені І.І.Мечникова у 1984-1989, отримав диплом «викладача історії та суспільствознавства» з відзнакою.

Захистив кандидатську дисертацію на тему "А.О.Скальковський (1808-1898). Археографічна діяльність".

Науковий ступінь доктора історичних наук отримав у 2004 після захисту дисертації "Археографічна діяльність наукових установ на півдні України у ХІХ – на початку ХХ ст." Вчений ступінь професора отримав у 2006.

Голова Одеського осередку Українського історичного товариства, член Одеського товариства краєзнавців.

Брав участь у реалізації грантових програм Канадського інституту українських студій, МФ «Відродження».

Сфери наукових інтересів: Історія історичної науки на півдні України, біографістика, установознавство.

Читає на факультеті такі навчальні курси:

- Вступ до фаху

- Історія України. Теоретико-методологічний вступ

- Нова історія України (ХІХ – початок ХХ століття)

- Спецпрактикум «Українська археографія»

- Історія України (для неспеціальних факультетів)

- Актуальні проблеми вивчення та викладання історії України

Нагороджений грамотами ректора ОНУ (1995, 2005), відзнакою міського голови «Подяка» (2010), грамотою Спілки юристів України (2013).

Загальна кількість публікацій – 150 (монографій – 5, в т.ч. індивідуальних – 2, упорядкованих збірок – 3, брошур – 5, наукових статей – 106, рецензій – 8, тез виступів на конференціях – 21)

Публікації про: Попова Т.Н., Станко В.Н. Исторические исследования в Одесском университете: традиции и современность // Вестник Одесского государственного университета. – 1995.–- Вип.І. – С.48; Новий осередок УІТ ім.М.Грушевського в Одесі // Український історик. – Т.ХХХУІ. – №2-4. – Нью-Йорк-Торонто-Київ-Львів-Париж, – С.360-361; Історія Одеського університету (1865-2000). – Одеса, – С.184, 185,218; Хмарський Вадим Михайлович // Українські історики ХХ століття. Бібліографічний довідник. Серія «Українські історики». Вип.2, ч.1. – К.; Л., 2003. – С.338; Хмарський Вадим Михайлович // Професори Одеського (Новоросійського) університету. Біографічний словник. Т.4. – Вид. 2-е, доп. – Одеса: Астропринт, 2005. – С.350-352; Хмарський Вадим Михайлович // Видные ученые Одессы. Ч.І. Доктора наук и профессора: Биографичесая энциклопедия. – Одесса, 2005. – С.300.

Рецензії на праці: Мицик Ю.А. Хмарський В.М. З історії розвитку археографії на Півдні України: Аполлон Скальковський // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорозького державного університету: Південна Україна XVIII-XIX століття. – Вип.4(5). – Запоріжжя, 1999. – С.277-280; Бурносов В.Ф., Стуканов Є.М. Цінне дослідження й корисний навчальний посібник // Архіви України. – 1998. – №1-6. – С.152-159; Бутич І. Записки історичного факультету // Записки Наукового товариства імені Шевченка. –Том CCXXXVIII. Праці Історично-філософської секції. – Львів, 1999. – С.591-596; Журба О.І. Два підходи до вивчення історії української регіональної археографії // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. Вип.2. – Дніпрпетровськ, 2001. – С.679-685. Болебрух А., Журба О. Історія археографії як предмет історіографічного дослідження. З приводу нової книги В.М.Хмарського // Бористен. – 2003. – №9. – С.28; Непомнящий А.А. Книга, на яку давно чекали // Библиотечное дело и краеведение: Сб. научн. трудов / Национальная б-ка Украины им. В. И. Вернадского НАН Украины. – К.; Симферополь, 2003. – Вып. 5. – С. 185-187; Ковальський М., Атаманенко А. Хмарський В.М. Археографічна діяльність Одеського товариства історії і старожитностей. Одеса: Астропринт, 2002. 400 с. // Український історик. – 2003. - №1-4. – С.561-562.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.