Закінчила історичний факультет Одеського державного університету імені І.І.Мечникова.

З 2000 р. – завідувач Відділу історії козацтва на Півдні України Науково-дослідного інституту козацтва при Інституті історії України НАН України (на громадських засадах), який відкритий при історичному факультеті Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. Відповідальний редактор щорічного часопису Відділу “Чорноморська минувшина” (з 2005 р.).

Стипендіат Одеського відділення Українського фонду культури (1994, 1995), Канадського інституту українських студій (1994), Кабінету міністрів України (1998-2000).

Рукопис книги Бачинської О. “Козацтво в “післякозацьку” добу української історії (кінець XVІІІ – ХІХ ст.). переміг в конкурсі «Українська книга - 2010», був надрукований у видавництві «Вища школа».